Bucher-金沙娱乐场865411com-金沙娱樂場85155

 真空带式干燥机-金莎67783
Bucher带式干燥机重要用于正在真空状况下对液态或自在活动的粉末或其他热敏感产物停止
连续枯燥


-连续且温文的产物枯燥功用
-最低的氧化回响反映                 
-可调式温度组合                 
-低能源消耗                        
-最低的味道丧失                 
-特别的产物喂料和卸料体系
-全自动操纵和干净              

金莎67783